Btgget av uteburen 2009

Bygget av uteburen vid Kälby juli-aug 2009.

Buren kommer att invigas lördagen den 29 aug om katterna så önskar.

Frivilliga har varit flitiga i byggandet av uteburen.

Bilderna är tagna mellan 17 juli och 22 aug.

 

Foto:

Raija Törnqvist,

sofia Luthman

och Merja Niämäle