Loppis med öppet hus 2009-06-13

Bilder från Loppis med Öppet

hus vid Kälby den 13 juni 2009.

Foto: Raija Törnqvist och Karin Haxner