Inackordering

Vi är medlemmar i den

centrala organisationen

Kälby1, 633 69 Skogstorp     Tel. 070-467 03 36     Org. nr. 818000-5913      BankGiro 851-5793      Swish 123 609 58 71

Inackordering av katter för våra medlemmar

Först måste du vara medlem i Eskilstuna Djurskyddsförening  Läs här.


Medlemmar erbjuds att inackordera sina katter hos oss i mån

av plats. 3 boxplatser med max 2 katter i varje erbjuder vi.


Katterna ska vara vaccinerade och kastrerade

och vaccinationsintyg måste uppvisas

Prisjustering från 1/2 2018

Priset är 130 kr/dygn och andra katten 110 kr/dygn.

Därefter 90 kr/dygn för ytterligare en katt.

Boka i god tid!

Avbokning/återbud


Vid en avbokning mindre än 14 dagar innan är vi nödsakade att ta ut en avbokningsavgift på 200 kr och om då inackorderingen avser mer än 14 dagar 500 kr.  Avgiften faktureras.

Här kontaktar du oss Kontakter