Styrelsen

Vi är medlemmar i den

centrala organisationen

Kälby1, 633 69 Skogstorp Tel. 070-467 03 36 Org. nr. 818000-5913 BankGiro 851-5793 Swish 123 609 58 71

Styrelsen 2018-2019

Befattning

Ordinarie ledamot

Foto

Ordförande

Vald till 2019

 

Allmänt och

Information

Kassör

Vald till 2020

Ekonomi och

Allmänt

Anita Carlsson

 

073-689 65 68

kassor@djurskyddet-eskilstuna.se

Allmänt och

PR-frågor

Sociala Media

Susanna Karijoki

 

070-827 10 64

viceordf@djurskyddet-eskilstuna.se

Vice ordförande

Vald till 2020

Sekreterar

Vald till 2019

Allmänt och

Djurfrågor

Lena Almenius

070-751 79 30

sekreterare@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2020

Allmänt och

PR-frågor

Inger Källman

070-287 09 88

inger@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2019

Personalansvarig

Inköp och

Djurfrågor

Yvonne Hedin

 

 

016-12 24 44, 070-662 44 47

Ledamot

Vald till 2020

 Medlemsregister,

IT, soc media och

löneadministration

Nils-Erik Tandersten

 

016-14 88 49, 070-299 88 49 (för sms)

medlemsreg@djurskyddet-eskilstuna.se

webbmaster@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2019

Allmänt och

Djurfrågor

Övriga ledamöter

Suppleant

Vald till 2020

 Allmänt och

PR-frågor

Therese Karlsson

 

073-590 51 36

therese@djurskyddet-eskilstuna.se

Suppleant

Vald till 2019

 VolontärsansvarigAllmänt och

Djurfrågor

Pauliina Porkka

 

073-226 89 97

porkka@djurskyddet-eskilstuna.se

Revisor

Vald till 2019

Maj_Britt Havbrandt

 

016-13 52 73

revisor1@djurskyddet-eskilstuna.se               

Revisor

Vald till 2019

Marie Louise Arnell

 

073-344 91 28

revisor2@djurskyddet-eskilstuna.se

Valberedning

Vald till 2019

Marie Louise Arnell Sammankallande 073-344 91 28

Roger Källman 073-616 82 94

Sirpa Lindelöf 070-816 45 05

E-post: valberedningen@djurskyddet-eskilstuna.se