Upphittade

Vi är medlemmar i den

centrala organisationen

Kälby1, 633 69 Skogstorp     Tel. 070-467 03 36     Org. nr. 818000-5913      BankGiro 851-5793      Swish 123 609 58 71

Upphittade - omhändertagna djur

OBS! Meddela  webbmaster@djurskyddet-eskilstuna.se  om ägaren hittats!

Kontakta alltid Djurhemmet innan du

"matar in" och fångar en hemlös katt!

Vi har ett begränsat utrymme och ofta kö till karantänen.

Dessutom kan den vara efterlyst hos oss.


Om du saknar din katt EFTERLYS den alltid först hos oss!


Så här kontaktar du oss Kontakter


Läs även vår policy för omhändertagna katter.

Upphittad/omhändertagen katt 20 augusti


Vi har fått in en honkatt från Balsta. Hon kom in i slutet av förra
veckan.
Hon är chippad med inte registrerad. Pälsen är långhårig och svartsmoke. För identifiering ber vi om chipnummer.


Anmäld till polisen och finns nu på Djurhemmet i Kälby
Telefon 070-467 03 36