Bilder Djurhemmet inne

Några bilder inifrån Djurhemmet

 från gåvorna till minnet

Katterna trivs i klöspelaren som inköpts med pengar

 av Gun Arvidsson.

  

En av de två nya karantänerna

En av våra burar

 Bur i en av karantänerna

  

Lek och vila

Djurhemsdelen

  

Vem ska jag leka med nu då?

 

Vi vilar ganska mycket

 

Djurhemsdelen och datorn där vi registrerar djuren        

Några skärmbilder från vårt dataprogram där vi journalför och administrerar våra djur.

Startsidan

Överlåtelsehandling färdig för utskrift

Journal för omhändertagen katt

Lista över aktuella journalkatter just nu

Översiktssida för arkiverade (avslutade) journaler

Översikt alla registrerade katter i namnordning på "M"