Loppis-2013-09-14

"Jätteloppisen" den 14 september 2013

Ett STORT TACK till alla er som hjälpte till på årets Loppis. både före,

under och efter arrangemanget! Er medverkan gjorde att dagen blev otroligt lyckad,

inte minst ekonomiskt, över all förväntan helt enkelt!

Vi vill även rikta ett stort tack till alla er som tänkte på oss

och skänkte så mycket fina saker!