Hur blir jag medlem?

   Så här blir Du medlem

Var och en som vill verka för föreningens syften, enligt § 1 och 2 i förenings-

stadgarna, äger rätt att ingå i föreningen som medlem. Ett medlemskap kan

antingen vara som enskilt eller som ett familjemedlemskap, där då familje-

medlemmarna ingår som enskilda medlemmar. Dessa familjemedlemmar är

röstberättigade på föreningens medlemsmöten om de fyllt 15 år.

Efter förslag från styrelsen fastställes medlemsavgiften för nästkommande

år vid föreningens senaste årsmöte 2017.

För verksamhetsåret 2023 – 2024 fastställdes följande medlemsavgifter:

Enskilt medlemskap       300 kr

Famljemedlemskap        350 kr

Ungdom under 18 år       100 kr


Du kan ansöka om medlemskap på något av följande sätt:

·         Skicka in ett inbetalningskort med något av ovanstående belopp

till vårt Bangirokonto 851-5793 eller Swish till 123 609 58 71.

OBS! Var väldigt noga med att du då anger fullständigt namn och

adress samt att inbetalningen gäller medlemskap. Vid familje-

medlemskap måste du också ange familjemedlemmarnas namn.

·         Via din internetbank. Ovanstående OBS gäller även om du gör din

     inbetalning via din Internetbank.

·         Skicka ett e-mail till Medlemsregistret

·        Besöka Djurhemmet Kälby där då personalen kan registrera dig och

där du då kan få ett särskilt inbetalningskort med dig.

När vi sedan har registrerat dig i vårt medlemsregister kommer du att få

ditt medlemskort på posten.

När du har blivit medlem kommer du även att Gratis erhålla

Tidskriften Djurens Värld som ges ut av Svenska Djurskyddsföreningen vilken utkommer med 4 nummer per år. 

   Varför ska du bli medlem?

Eskilstuna Djurskyddsförening är en förening som på olika sätt bedriver djurskydd. Föreningens viktigaste och största aktivitet är att driva ett djurhem för hemlösa katter.

Vårt Djurhem finns i Kälby där vi tar hand om 100 till 150 hemlösa katter varje år. Antalet kan variera beroende på om det är många kattmammor, om vi får kämpa

med sjukdomar, om det är svårt att hitta nya hem till katterna etc.

Djurhemmet drivs dels av betald arbetskraft (vardagar) och dels av ideellt

arbetande volontärer (helger och ledigheter).

Genom Svenska Djurskyddsföreningen bedrivs även djurskydd på nationell nivå.

Därför ska du bli medlem i Eskilstuna Djurskyddsförening:

Du blir delaktig i det djurskyddarbete som förening bedriver.

Du får möjlighet att engagera dig inom en stor organisation genom vårt medlemskap i Svenska Djurskyddsföreningen. Inget som krävs men är en möjlighet om du känner för det.

Du får möjlighet att delta i det ideella arbetet som behövs för att vi ska kunna driva Djurhemmet på Kälby. Vi är i ständigt behov av volontärer till Djurhemmet men även detta arbete är frivilligt.

Du får en möjlighet att engagera dig i vårt kontinuerliga arbete med att göra PR för vår förening och vårt arbete och att på alla tänkbara sätt skaffa pengar till verksamheten. Känner du att du kan bidra här är vi mycket tacksamma.

Du får information om pågående djurskyddsarbete i Eskilstuna, i Sverige och utomlands, bland annat genom medlemstidningen eller vid ett av våra medlemsmöten.

Du får en möjlighet att utan kostnad kunna delta i föreläsningar vid Strömsholm. Föreläsningar om katter, hundar, andra smådjur och djur i människans tjänst.

Du får nya vänner – vänner som månar om djurens välfärd och som engagerar sig i hjälparbete för hemlösa katter.

Eskilstuna Djurskyddsförening behöver det bidrag som din medlemsavgift ger!