Styrelsen

Styrelsen  2023-2024

Befattning

Ordinarie ledamot

Foto

Kassör

Vald till 2024

Ekonomi,
medlemsregister,

IT, soc media och

löneadministration

Ordförande

Vald till 2025

 

Allmänt och

Information

Marie Louise Arnell


073-344 91 28

ordforande@djurskyddet-eskilstuna.se

Allmänt och

PR-frågor

Sociala Media

Susanna Karijoki


070-827 10 64

viceordf@djurskyddet-eskilstuna.se

Vice ordförande

Vald till 2024

Sekreterare

Vald till 2024

 Allmänt och

PR-frågor

Ledamot

Vald till 2024

Allmänt och

PR-frågor

Inger Källman

 

070-287 09 88

inger@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2025

Personalansvarig

Inköp och

Djurfrågor

Yvonne Hedin


070-662 44 47

yvonne@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2025

Pauliina Porkka


073-226 89 97

porkka@djurskyddet-eskilstuna.se

Allmänt och
Djurfrågor

Övriga ledamöter

Suppleant

Vald till 2024

 Allmänt och

Djurfrågor

Anita Carlsson


073-689 65 68

anita@djurskyddet-eskilstuna.se

Suppleant

Vald till 2025

Allmänt och

PR-frågor

Phoi Linh Phan


0073-321 58 52

linh@djurskyddet-eskilstuna.se

Revisorer

Valda till 2024

Lena Lundkvist och Bo Lundqvist


0070-552 53 09

revisorerna@djurskyddet-eskilstuna.se               

Valberedning

Vald till 2024

Vakanter