Styrelsen

Styrelsen  2020-2021

Befattning

Ordinarie ledamot

Foto

Ordförande

Vald till 2021

 

Allmänt och

Information

Marie Louise Arnell


073-344 91 28

ordforande@djurskyddet-eskilstuna.se

Kassör

Vald till 2022

Ekonomi och

Allmänt

Anita Carlsson


073-689 65 68

kassor@djurskyddet-eskilstuna.se

Allmänt och

PR-frågor

Sociala Media

Susanna Karijoki


070-827 10 64

viceordf@djurskyddet-eskilstuna.se

Vice ordförande

Vald till 2022

Ledamot

Vald till 2022

Allmänt och

PR-frågor

Inger Källman

 

070-287 09 88

inger@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2022

 Sekreterare,
medlemsregister,

IT, soc media och

löneadministration

Ledamot

Vald till 2021

Personalansvarig

Inköp och

Djurfrågor

Yvonne Hedin016-12 24 44, 070-662 44 47

Ledamot

Vald till 2022

 Allmänt och

PR-frågor

Therese Karlsson


073-590 51 36

therese@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2021

Allmänt och

PR-frågor

Björg Kleverman Rognsvåg

 

073-203 70 67

bjorg@djurskyddet-eskilstuna.se

Ledamot

Vald till 2021

Pauliina Porkka


073-226 89 97

porkka@djurskyddet-eskilstuna.se

  

Allmänt och
Djurfrågor

Övriga ledamöter

Suppleant

Vald till 2022

 Allmänt och

Djurfrågor

Ronja Pyyaho


070-862 06 44

ronja@djurskyddet-eskilstuna.se

Suppleant

Vald till 2021

Allmänt och

Fastighet

Roger Källman


073-616 82 94

roger@djurskyddet-eskilstuna.se

Revisor

Vald till 2021

Maj_Britt Havbrandt


016-13 52 73

revisor1@djurskyddet-eskilstuna.se               

Revisor

Vald till 2021

Lena Almenius


070 751 79 30

revisor2@djurskyddet-eskilstuna.se

Valberedning

Vald till 2021

Kristina Tandersten Sammankallande 016-14 88 49

Nils-Åke Andersson 016-211 01